přeskočit k navigaci »

Stanovy, formuláře – Základní ustanovení

Žádost o členství (docx)

Průběh certifikačního řízení (docx)

Průběh certifikačního řízení (pdf)

Certifikační kritéria (pdf)

Klasifikaci AHR pro účel certifikace Medispa (pdf)

Licenční smlouvu Medispa (pdf)

Zápis z hodnocení certif. kritérií Medispa (pdf)

Stanovy sdružení MEDISPA (doc)

Definice pojmů

Uvedené pojmy mají v následujícím textu definovaný význam, začínají-li velkým písmenem a z kontextu nevyplývá opak.

 • Stanovy znamenají stanovy zájmového sdružení právnických osob MEDISPA
 • Sdružení znamená zájmové sdružení právnických osob MEDISPA
 • ObčZ znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • ObchZ znamená zákonč. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • ZP ČR znamená Zdravotní pojišťovny České republiky
 • ZP EU znamená Zdravotní pojišťovny Evropské unie
 • SLL ČR znamená Svaz léčebných lázní České republiky
 • SLM ČR znamená Sdružení lázeňských míst České republiky
 • EHV (ESPA) znamená Evropský svaz léčebných lázní
 • NFHR ČR - HOREKA znamená Národní federace hotelů a restaurací ČR
 • ČIL MZ ČR znamená Český inspektorát lázní a vřídel na Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • SPLZAK znamená Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
 • VZP znamená Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • CREDO znamená základní a minimální kvalitativní podmínky Evropského svazu lázní.
 • KÚ KK znamená Krajský úřad Karlovarského kraje
 • KK znamená Karlovarský kraj

Založení sdružení

Sdružení bylo založeno zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 29.06.2005 zakládajícími členy sdružení, dle ustanovení § 20f ObčZ.

Sdružení je registrováno KÚ KK pod ev. číslem I/2005, č.j. 3979/LS/05

Název sdružení

1.3.1. Sdružení je založeno pod názvem MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob.

Identifikační číslo sdružení

Sdružení bylo přiděleno identifikační číslo (IČ) 75053829

Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je: Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 21

Doba trvání sdružení

Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

Sdružení může zaniknout rozhodnutím členské schůze 2/3 většinou všech řádných členů Sdružení.

Před zrušením Sdružení musí být provedena likvidace.

Likvidátorem sdružení bude majetkoprávní odbor KÚ KK.

Sdružení zaniká výmazem z evidence vedené KÚ KK.

Předmět činnosti sdružení

Předmětem činnosti sdružení je tento soubor dílčích činností:

 • sdružuje akreditované lázeňské organizace, které jsou právnickou osobou
 • kontroluje dodržování členských podmínek
 • poskytuje členům úřední ověření kvalitativní úrovně ve vztahu k ČIL MZ ČR, ZP ČR, ZP EU, cestovním kancelářím a individuálním zájemcům o lázeňskou léčbu
 • informuje o kvalitativně akreditovaných lázních na webových stránkách institucí včetně Karlovarského kraje
 • připravuje a realizuje návrh vnějšího označení členů (znak, logo apod.)
 • komunikuje se ZP ČR na téma dodržování kvality lázeňské léčebné péče
 • upřesňuje členské podmínky podle vývoje legislativy ČR a EU
 • spolupracuje se SLL ČR a SLM ČR jakož i přímo či zprostředkovaně s EHV (ESPA) – orgánem EU a dalšími vhodnými partnery
 • organizuje obecně dobrovolné členství
 • členy sdružení jsou organizace poskytující příspěvkovou i komplexní lázeňskou léčbu. U lázeňských zařízení poskytujících komplexní lázeňskou péči jsou členy sdružení právnické osoby, splňující klasifikaci ubytovacích zařízení dle oficiální metodiky NFHR ČR- HOREKA ve standardu *** a vyšším. V případě poskytování gastronomických služeb je nezbytné dodržování zásad HACCAP.

Lázeňství v kraji se představuje

Imperial Karlovy Vary a.s. Alžbětiny Lázně a.s. Lázně Františkovy Lázně a. s. Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. LLéčebné lázně Jáchymov a. s. Lázeňský hotel Royal Mariánské Lázně a.s. Monti Spa a.s. Františkovy Lázně SPLZaK Karlovy Vary Karlovarský kraj Karlovy Vary Mariánské lázně Františkovy Lázně Lázně Jáchymov

Další fotografie v naší galerii »

 

Aktuality

15.07.2013

Unikátní přírodní sulfátové koupele v Danubius Health Spa Resort Butterfly

Danubius Health Spa Resort Butterfly v Mariánských Lázních nabízí nově svým klientům unikátní sulfátové koupele...... Více »

 

14.09.2011

MARIA SPA COURTYARD

První hosté se v Maria Spa Courtyard**** ubytovali již 7.června 2011. Společnost Léčebné lázně Mariánské lázně a.s. otevřela další skvost mezi lázeňskými historickými hotely. ... Více »

 

22.01.2009

Computerová kineziologie

Lázeňský hotel MONTI je zdravotnické zařízení, které umožňuje léčbu komplexní balneoterapií, tj. léčení pacientů přírodními léčebnými zdroji, s využitím všech dostupných metod... Více »

 

archiv novinek »

Nabídka zaměstnání

Výběrová řízení

Zakázka nebyla realizována. Na základě závažných skutečností na straně Medispa byl projekt ukončen bez vlastní realizace.

Kontaktní údaje

MEDISPA

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Kontakní osoba:
Ing. E. Hávová
Tel.: 353 502 232
E-mail: info@medispa.cz

 
 

Úvod » Stanovy, formuláře

 
MEDISPA

MEDISPA Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Kontakní osoba: Ing. E. Hávová
Tel.: +420 353 502 232

E-mail: elena.havova@kr-karlovarsky.cz