1 2 3 4 5 6

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád chrání a pečuje o karlovarské přírodní léčivé zdroje - karlovarské minerální prameny. Do péče Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád patří i správa kolonád v Karlových Varech.

Kolonády a prameny

Od nepaměti vyvěrají prameny v údolí říčky Teplé. Více než šestisetletá tradice karlovarského lázeňství je založena na jejich léčivých účincích. I když se způsoby lázeňské léčby v průběhu staletí vyvíjely, jedno přetrvává - příznivé výsledky pro mnoho generací těch, kteří zde hledali ztracené zdraví. Z Vřídla vyvěrá až 2000 litrů termální vody za minutu a jeho fontána tryská do výše 12 metrů. S vodou přichází na povrch více než dvojnásobné množství plynného oxidu uličitého (CO2), který je posledním projevem dávné vulkanické činnosti. Tento jev umožňuje nejen výstup termy na povrch, ale i výtrysk vřídelní fontány. Ostatní, tzv. malé karlovarské prameny, jsou vlastně jen přírodní větve, oddělující se blízko pod povrchem od hlavního výstupního kmene. Proto jejich vydatnost i teplota jsou nižší než u Vřídla a slouží výlučně ke karlovarské pitné kúře.

V Karlových Varech má tradici léčení zejména těchto diagnóz: poruchy zažívacího ústrojí, poruchy látkové výměny, diabetes mellitus, obesita, dna, parodontóza, choroby pohybového ústrojí.

Celkem v Karlových Varech vyvěrá termální minerální voda na více než 80 místech. Celkem 26 z těchto zdrojů je státem osvědčeno jako přírodní léčivé zdroje podle zákona 164/2001 Sb. (lázeňský zákon). Čtrnáct nejznámějších pramenů je pro účely pitných kúr přístupných veřejnosti v přetokových vázách v 4 kolonádách (Vřídelní, Tržní, Mlýnská a Sadová), a 4 pramenních pavilonech (Pavilon Sadového pramene, Pavilon pramene Svobody, Pavilon Horního Zámeckého pramene, Pavilon A.Kleina).

Vřídelní kolonáda

 • Vřídlo

Mlýnská kolonáda

 • Mlýnský pramen
 • Pramen Rusalka
 • Pramen kníže Václav I
 • Pramen kníže Václav II
 • Pramen Libuše
 • Skalní pramen

Tržní kolonáda

 • Pramen Karla IV
 • Tržní pramen
 • Dolní Zámecký pramen

Pavilon Horního Zámeckého pramene

 • Horní Zámecký pramen

Pavilon pramene Svobody

 • Pramen Svobody

Pavilon Sadového pramene

 • Sadový pramen

Sadová kolonáda

 • Hadí pramen

Pavilon A. Kleina

 • Štěpánka

Desatero pravidel karlovarské pitné kúry

Karlovarská termální minerální voda je složitou, vysoce koncentrovanou směsí přírodních látek. Není určena k stálému či neregulovanému užívání.

 • Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno užívat výhradně po konzultaci s lázeňským lékařem s potřebnou erudicí.
 • Karlovarskou termální minerální vodu je pro dosažení plného léčebného efektu doporučeno užívat v blízkosti pramenních vývěrů.
 • Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno pít výhradně z tradičně tvarovaných porcelánových či skleněných pohárků.
 • Léčebnou kúru není vhodné kombinovat s konzumací alkoholu či s kouřením tabákových výrobků. Škodlivá je i pasivní inhalace tabákového kouře.
 • Součástí pitné kúry je i tělesný pohyb. Je proto doporučeno užívat vodu při pomalé chůzi.
 • Pitná kúra by měla probíhat v duševní pohodě, beze spěchu, v uvolnění.
 • Pitnou kúru je doporučeno opakovat v lékařem stanovených periodách.
 • Pitná kúra je malou slavností, v jejím průběhu nelze rušit ostatní klienty.
 • Minerální vodou nelze zalévat okolostojící rostliny nebo ji vylévat na podlahu kolonádních prostor.
 • Při odběru vody z pramenní vázy se z hygienických důvodů nelze dotýkat pramenního stojanu či výtokových trubic.

Exkurzní trasa „Podzemí Vřídla“

U příležitosti zahájení lázeňské sezony 2008 byla znovuotevřena po rekonstrukci exkurzní trasa „Podzemí Vřídla“. Během exkurze se návštěvníci seznámí především s procesem výroby pokameněných suvenýrů a problematikou vřídelní vody. Zajímavé jsou též útvary připomínající krápníky, které vznikají usazováním minerálních látek. Část exkursní trasy vede řečištěm řeky Teplé.


 

Kalendář akcí

Video

 


Správa přírodních léčivých zdrojů
a kolonád, příspěvková organizace

Lázeňská 18/2
360 01 Karlovy Vary

phone: +420 353 362 100

fax: +420 353 362 101

e-mail: info@splzak.cz  

www.splzak.cz 


 

Garantovaná lázeňská péče