Karlovy Vary byly založeny ve 14. století císařem Karlem IV. Již od počátku zde byla využívána léčivá síla místních termálních pramenů, což podnítilo vznik lázeňství. Více než 650 let se karlovarská lázeňská léčba stala známou po celém světě. Její pozitivní účinky na lidský organismus i genius loci Karlových Varů jsou důvodem, proč toto největší lázeňské město v České republice navštíví ročně desítky tisíc lidí z celého světa.

Kromě lázní nabízejí Karlovy Vary také celou řadu unikátních památek a zajímavostí jako je: Mlýnská kolonáda, Vřídlo, chrám sv. Máří Magdalény, Pravoslavný kostel Petra a Pavla, rozhledna Diana, Městské divadlo a mnoho dalších.

Lázeňské léčivé zdroje

K lázeňským procedurám jsou využívány místní přírodní léčivé zdroje: termální minerální voda k pitné kúře, koupelím a výplachům a přírodní plyn k injekční aplikaci a suchým koupelím. Spektrum léčivých zdrojů rozšiřují peloidy z lokalit Karlovarského kraje.

1. Vřídlo

Teplota 73,4 °C • obsah CO2 400 mg / l • vydatnost 2 000 l / min.

Voda je pro pitnou kúru přivedena do pěti pramenních váz ve Vřídelní kolonádě. Je zde nejen v původní teplotě (pramenní váza A), ale i ochlazená na 50 °C (pramenní váza B) a 30 °C (pramenní váza C). Jedním z pramenů Vřídla je právě ona fontána, tryskající v hale Vřídelní kolonády až do výše 12 metrů.

2. Pramen Karla IV.

Teplota 64 °C • obsah CO2 250 – 450 mg / l • vydatnost 4,8 l / min.

Vyvěrá v Tržní kolonádě. Dle staré pověsti si právě u tohoto pramene léčil své postižené údy sám zakladatel lázní, císař a král Karel IV. Nad pramenní vázou je umístěn reliéf „Objevení pramenů“.

3. Pramen Zámecký dolní

Teplota 61 °C • obsah CO2 600 mg / l • vydatnost 2,5 l / min.

Vyvěrá uvnitř bývalé Zámecké kolonády (dnešních Zámeckých lázní), postavené dle plánů vídeňského architekta Ohmanna. Za pramenní vázou je pískovcový reliéf znázorňující „Ducha pramenů“.

4. Pramen Zámecký horní

Teplota 61 °C • obsah CO2 600 mg / l • vydatnost 2,5 l / min.

Vídeňský architekt Ohmann, využil zajímavý nápad městského Pramenního úřadu – vyvést malou část  vody Dolního zámeckého pramene po řadě zásahů do jímání na úroveň o několik metrů vyšší – do pavilónku, který byl nad tímto přívodem postaven v roce 1912. Dnes jsou prameny zachyceny vrty.

5. Pramen Tržní

Teplota 62 °C • obsah CO2 500 mg / l • vydatnost 5 l / min.

Vyvěrá v Tržní kolonádě. Dle starých zápisů ze 16. století stávaly pravděpodobně v těchto místech první karlovarské lázně.

6. Pramen Mlýnský

Teplota 53 °C • obsah CO2 600 mg / l • vydatnost 4,5 l / min.

Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Pramen samotný byl znám již v 16. století a byl se zvláštní oblibou používán ke koupelím. Nad pramenní vázou je mramorová deska s původním latinským textem „Ódy na Vřídlo“ ze začátku 16. stol. od českého humanisty Bohuslava Hasištejnského.

7. Pramen Rusalčin

Teplota 59 °C • obsah CO2 600 mg / l • vydatnost 4 l / min.

Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Původně slavný Nový pramen, který byl v 18. a 19. století středem pozornosti všech lázeňských hostí. Nad ním stávala od roku 1748 dřevěná kolonáda Nového pramene. Přímo u pramene zde tehdy ordinovali lázeňští lékaři.

8. Pramen Knížete Václava I + II

Teplota I: 64 °C; II: 60 °C • obsah CO2 500 mg / l • vydatnost I: 4 l / min. II: 2 l / min.

V roce 1784 se objevil pod skálou pramen horké vody. Skála zde sahala až do řeky Teplé. Později ustoupila stavbě Mlýnské kolonády. Pramen se podle blízké skály sv. Bernarda dříve nazýval Bernardův. Vývěr I. se nachází v Mlýnské kolonádě, vývěr II. v promenádním prostoru před kolonádou.

9. Pramen Libušin

Teplota 60 °C • obsah CO2 550 mg / l • vydatnost 3 l / min.

Je to jeden z několika léčivých pramenů, které se nacházejí v Mlýnské kolonádě. Pramen byl poprvé zachycen při stavbě Mlýnské kolonády ve sklepení pod výklenkem pro orchestr ke konci 19. století.

10. Pramen Skalní

Teplota 45 °C • obsah CO2 650 mg / l • vydatnost 2 l / min.

Původně vyvěral přímo v řece Teplé. V roce 1845 byl pramen poprvé uměle zachycen. Nový vývěr dostal jméno Skalní pramen. Ke konci 19. století byl také začleněn do promenádního prostoru u Mlýnské kolonády.

11. Pramen Svobody

Teplota 60 °C • obsah CO2 550 mg / l • vydatnost 5 l / min.

Byl objeven teprve v roce 1865 při zakládání budovy Lázní III, která stojí v jeho bezprostřední blízkosti. Brzy byl nad ním zřízen dřevěný altán.

12. Pramen Sadový

Teplota 39 °C • obsah CO2 750 mg / l • vydatnost 2 l / min.

Je mezi pacienty velmi oblíben pro vysoký obsah rozpuštěného oxidu uhličitého, a tudíž příjemně nakyslou chuť. Pramen je jímám na nádvoří VLÚ, pro pohodlí pacientů je část vody přiváděna i na úroveň vstupní haly.

13. Pramen Dorotka

Slabě mineralizovaný pramen se silnými vývěry CO2 se využívá pouze k měření.

Nachází se s v kamenném pavilonu a veřejnosti je nepřístupný. Neoficiálně bývá jako 13. pramen označován proslulý likér Becherovka.

14. Pramen Štěpánka

Teplota pouze 15 °C • celková mineralizace 6700 mg / l • obsah CO2 je větší než 1200 mg / l • vydatnost 0,2 l / min.

Původní jímka z r. 1884 v průběhu času zanikla. V roce 1993 byl pramen zachycen novým vrtem v blízkosti Parkhotelu Richmond. Není v rámci pitné kúry užíván běžně.

15. Pramen Hadí

Teplota pramene 29 °C • mineralizace 3 g / l • CO2 1600 mg / l • vydatnost 1 l / min.

Vyvěrá v Sadové kolonádě, kam byl přiveden v rámci rekonstrukce kolonády v roce 2001. Z hlediska jeho zpřístupnění veřejnosti je to nejnovější karlovarský pramen.

Léčebné procedury a zdravotní výkony

 • Pitná kúra léčivou termominerální vodou
 • Koupele vodní a plynové
 • Irigace slizniční (ústní, střevní, gynekologické)
 • Tepelné a chladové procedury
 • Peloidní zábaly
 • Masáže
 • Vodoléčba
 • Fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, fototerapie),
 • Léčebná tělesná výchova a terénní kúry
 • Dietoterapie
 • Edukace ke zdravému životnímu stylu
 • Ostatní doplňkové procedury (např. aplikace zevních dermatologických produktů, akupunktura, oxygenoterapie...)
 • Diagnostické fyzikální, přístrojové a biochemické vyšetření


K upevnění zdravé kondice přispívají i vycházky do okolních lázeňských lesů. Nachází se zde téměř 130 km udržovaných a většinou značených cest, s mnoha altány, odpočívadly a zastaveními. Cesty jsou značené podle stupně obtížnosti.

Indikace k lázeňské péči

Léčení poruch trávícího ústrojí

 • Nemoci parodontu, jícnu, žaludku a dvanácterníku, včetně stavů po operacích
 • Nemoci střev, včetně stavů po operacích
 • Nemoci jater, včetně stavů po operacích
 • Nemoci žlučníku a žlučových cest, včetně stavů po operacích
 • Nemoci slinivky břišní, včetně stavů po operacích

Karlovy Vary jako jediné lázně v České republice léčí poruchy trávicího ústrojí u dětí a dorostu.

Léčení poruch výměny látkové

 • Cukrovka
 • Dna
 • Poruchy metabolizmu tuků
 • Nadváha

Léčení poruch pohybového ústrojí

Léčení onkologicky nemocných

Následná léčba u onkologických pacientů po ukončení onkologické léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.

Poskytovatelé lázeňské péče s garancí kvality MEDISPA:

Kalendář akcí

Garantovaná lázeňská péče