Léčebné procedury a zdravotní výkony

Lázeňské léčebné procedury využívají přírodní léčebné zdroje Karlovarského kraje..

Členové sdružení Medispa pro zajištění garance kvality poskytované léčebné péče využívají pouze tyto místní léčivé zdroje. 

Přehled lázeňských léčebných procedur a zdravotních výkonů v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkovo Lázních, Jáchymově a Lázních Kynžvart:


Karlovy Vary

Základní léčebné procedury a zdravotní výkony:

 • Pitná kúra léčivou termominerální vodou
 • Koupele vodní a plynové
 • Irigace slizniční (ústní, střevní, gynekologické)
 • Tepelné a chladové procedury
 • Peloidní zábaly
 • Masáže
 • Vodoléčba
 • Fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, fototerapie),
 • Léčebná tělesná výchova a terénní kúry
 • Dietoterapie
 • Edukace ke zdravému životnímu stylu
 • Ostatní doplňkové procedury (např. aplikace zevních dermatologických produktů, akupunktura, oxygenoterapie...)
 • Diagnostické fyzikální, přístrojové a biochemické vyšetření


K upevnění zdravé kondice přispívají i vycházky do okolních lázeňských lesů. Nachází se zde téměř 130 km udržovaných a většinou značených cest, s mnoha altány, odpočívadly a zastaveními. Cesty jsou značené podle stupně obtížnosti.


Mariánské Lázně

Základní léčebné procedury a zdravotní výkony:

 • Pití léčivé minerální vody
 • Koupele
 • Tepelné procedury – zábaly
 • Plynová terapie - plynové obálky a plynové injekce
 • Masáže
 • Vodoléčba
 • Slatinné zábaly
 • Uhličité koupele
 • Inhalace s využitím minerálních vod
 • Fyziatrie
 • Léčebná tělesná výchova
 • Ostatní procedury (vakuum kompresní terapie, oxygenoterapie...)
 • Diagnostické fyzikální, přístrojové a biochemické vyšetření


Při léčbě jsou také využívány vycházky do okolních lázeňských lesů. Cesty jsou udržované, značené.


Františkovy Lázně

Základní léčebné procedury a zdravotní výkony:

 • Slatinné zábaly
 • Slatinné koupele
 • Slatinné tampony
 • Uhličité koupele
 • Vaginální irigace
 • Suché plynové koupele
 • Plynové injekce
 • Pitná kúra
 • Diagnostické fyzikální, přístrojové a biochemické vyšetření
 • Procedury rehabilitační a fyzikální terapie

Jáchymov

Základní léčebné procedury a zdravotní výkony: 

 • Radonové koupele
  Mimimální účinný počet je 10 koupelí, maximálně 24 koupelí, podávají se 6x týdně o teplotě 36 °C a po dobu 20 minut s následným suchým zábalem.
 • Rehabilitace – léčebný tělocvik
 • Fyzikální terapie
 • Masáže
 • Vodoléčba
 • Akupunktura
 • Diagnostické fyzikální, přístrojové a biochemické vyšetření
 • Speciální terapie – brachyradiumterapie (tzv. „jáchymovské krabičky“)
  Tato evropská specialita je vhodná pro léčbu chronických bolestivých stavů pohybového aparátu, které nereagují na jiné běžné typy analgetické léčby. Jde o využití protibolestivého účinku ionizujícího záření gama, aplikovaného speciální metodou brachyradiumterapie lokálně na bolestivou strukturu. Terapie poskytne pacientům mnohaměsíční úlevu od bolestí.

Lázně Kynžvart

Základní léčebné procedury a zdravotní výkony: 

 • Klimatická léčba
 • Inhalační léčba s využitím minerálních vod
 • Dechová rehabilitace a gymnastika
 • Mechanoterapie – masáže, míčkování
 • Léčebná tělesná výchova
 • Léčebná tělesná výchova v bazénu, jehož voda je ošetřována ozónem
 • Vodoléčebné procedury - Hubardova koupel, Hauffeho lázeň, střídavé nožní koupele, skotské střiky, přísadové koupele
 • Plynové uhličité zábaly
 • Slatinné zábaly
 • Myofeedback
 • Elektroterapie, magnetoterapie, termoterapie – sauna
 • Diagnostické fyzikální, přístrojové a biochemické vyšetření
 • Ostatní procedury

Kalendář akcí

Garantovaná lázeňská péče